Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:26 Torsdag 2019-03-07 kl. 09:30

Torsdag 2019-03-07 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:26
Datum och tid: 2019-03-07 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:25 av den 28 februari 2019

2. Fråga om närvaro vid utskottssammanträden

3. Kulturarvsfrågor (KrU7)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Ljungkvist

4. Information från Kungl. biblioteket
Nationella samordnaren Erik Fichtelius informerar om den nationella biblioteksstrategin

5. Information från EU-samordningen/EU-representanten (kl. 10.00)
Sekretariatschef Tuula Zetterman och EU-representant Livia Spada, sekretariatet EU-samordningen informerar

6. Information från Myndigheten för kulturanalys (kl. 10.15)
Direktör Sverker Härd informerar om rapport om uppföljning av de kulturpolitiska målen

Rapport

7. Mottagande av motioner
Fråga om mottagande av motionerna
2018/19:268 av Richard Jomshof (SD) yrkande 1 och 2018/19:1283 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 1, från justitieutskottet samt

motion 2018/19:268 av Richard Jomshof (SD) yrkande 2, från socialförsäkringsutskottet

Motion 2018/19:268 (SD)
Motion 2018/19:1283 (SD)

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 mars 2019 kl. 11.00

Bilagor