Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:27 Tisdag 2014-06-03 kl. 10:30

Tisdag 2014-06-03 kl. 10:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2013/14:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:27
Datum och tid: 2014-06-03 10:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2013/14:26 av den 27 maj 2014

2. Lättare att läsa - KrU11
Justering av förslag till betänkande 2013/14:KrU11 Lättare att läsa

Skrivningsförslag skickas ut den 2 juni
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

3. Fokus på unga - KrU9
Justering av förslag till betänkande 2013/14:KrU9 Fokus på unga

Skrivningsförslag
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

4. Kyrkoantikvarisk ersättning - KrU10
Justering av förslag till betänkande 2013/14:KrU10 Kyrkoantikvarisk ersättning och övriga kulturarvsfrågor

Skrivningsförslag
Handläggare: Ingrid Skogö

5. Anmälan av inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 juni 2014 kl. 08.30 (OBS! Tiden)

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 3 och 4: Skrivningsförslag