Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-16 kl. 08:00

Utskottsmöte 2005/06:26

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:26
Datum och tid: 08:00
Plats: Andrakammarsalen RÖ 5

Föredragningslista

1. Regeringens handläggning av naturkatastrofen i Sydostasien - ärende 5
(föredr. PN)

Offentliga utfrågningar

Kl. 08.00 Utrikesminister Laila Freivalds
Kl. 10.00 - 12.00 Statsminister Göran Persson


Bilagor


- Skrivelser till Regeringskansliet (f.k. Svaren distribueras under onsdagen)
- Utskrifter av utfrågningen med Ylva Johansson (utskrifter från utfrågningarna med Carin Jämtin och Leni Björklund distribueras under onsdagen)