Konstitutionsutskottets sammanträde Torsdag 2005-11-24 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:12

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:12
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. KU12 Heby kommuns länsbyte
(föredr ML) justering

Bilagor


1. tidigare utsänt förslag