Konstitutionsutskottets sammanträde Tisdag 2006-01-17 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:15

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2005/06:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:15
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. KU22 Ändringar i sekretesslagen
(föredr. ML) beredning och justering

4. KU14 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor, m.m.
(föredr. ML) beredning

5. KU15 Författningsfrågor
(föredr. LS) beredning

6. KU16 Säkerhetsskydd m.m.
(föredr. GL) beredning

7. Offentliga sektorns särskilda nämnd

8. Granskning av regeringen

9. Övriga ärenden

Bilagor


1. protokoll
2. sammanträdes- och ärendeplan, förteckning över inkomna
EU-handlingar, skrivelser, kansliPM
3. förslag till betänkande
4-5. utkast
6. utkast, motion K2 delas under måndagen
7. regeringsbeslut
8. se särskild föredragningslista