Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:51 Tisdag 2019-06-18 kl. 09:00

Tisdag 2019-06-18 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:51


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:51
Datum och tid: 2019-06-18 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Val till Riksdagens särskilda nämnd
Beslut
Föredragande: PN

5. Forskning och framtid
Föredragande: JD

6. Utrikes resa

7. Inrikes resa

8. Granskning av regeringen

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
2. Inkomna skrivelser
3-4. KansliPM
5. Tidigare utsänd kansliPM
6-7. KansliPM
8. Se särskild föredragningslista