Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:43 Torsdag 2019-05-09 kl. 09:00

Torsdag 2019-05-09 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:43
Datum och tid: 2019-05-09 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Val av vice ordförande till riksdagens råd för Riksrevisionen
Beslut
Föredragande: KD

4. Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor (KU29)
Justering
Motioner
Föredragande: KÖ, ACB

5. Författningsfrågor (KU30)
Justering
Motioner
Föredragande: ACB

6. Riksdagens arbetsformer (KU22)
Justering
Motioner
Föredragande: JJ

7. Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU34)
Justering
Nämndernas redogörelser
Föredragande: MM

8. Offentlig förvaltning (KU28)
Justering
Motioner
Föredragande: LW

9. Årsredovisning för staten 2018
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2018/19:101
Föredragande: LW

10. Vårändringsbudget för 2019
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2018/19:99 och motioner
Föredragande: LW

11. Indelning i utgiftsområden (KU33)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:100
Framst. 2018/19:RS5
Föredragande: LW

12. Granskning av meddelande om rättsstatsprincipen
inom EU (KU37)
Beredning
Kommissionens meddelande COM(2019)163
Föredragande: JD

13. Behandling av riksdagens skrivelser (KU21)
Fortsatt beredning
Skr. 2018/19:75
Redog. 2018/19:RS4
Föredragande: JD

14. Redogörelse för resa till Bryssel

15. Granskning av regeringen

16. Övriga frågor

17. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
2. Inkomna skrivelser
3. KansliPM
4-8. Förslag
9. KansliPM
10-12. Utkast
13. Utkast, yttranden, kansliPM
14. Redogörelse
15. Se särskild föredragningslista