Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:45 Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2013/14:45


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:45
Datum och tid: 2014-04-29 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Tidningen Riksdag & Departement (KU33)
Justering
Framst. 2013/14:RS1 och motioner
Föredragande: ACB

5. Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs
och Jämtlands län (KU37)
Justering
Prop. 2013/14:122
Föredragande: LW

6. Privata utförare av kommunal verksamhet (KU41)
Fortsatt beredning
Prop. 2013/14:118
Föredragande: LW

7. Indelning i utgiftsområden (KU44)
Beredning
Prop. 2013/14:100
Föredragande: ACB

8. Översyn av riksdagsordningen (KU46)
Beredning
Framst. 2013/14:RS3 och motioner
Föredragande: JJ och ACB

9. Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelse till regeringen m.m. (KU21)
Beredning
Skr. 2013/14:75 och redog. 2013/14:RS6 samt motion
Föredragande: TL och CJ

10. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på
bygglov
(KU6y)
Beredning av yttrande till CU
Prop. 2013/14:127 och motioner
Föredragande: TL

11. Granskning av regeringen

12. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. Förteckning över EU-dokument samt 2013/14:RFR10
4-5. Förslag
6-7. Utkast
8. KansliPM
9. Utkast, kansliPM
10. Utkast
11. Se särskild föredragningslista