Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:40 Torsdag 2014-04-03 kl. 09:00

Torsdag 2014-04-03 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2013/14:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:40
Datum och tid: 2014-04-03 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Tidningen Riksdag & Departement (KU33)
Riksdagsdirektör Kathrin Flossing, kanslichef Ann Aurén och
informationschef Karin Hedman kommer kl. 09.00 och
informerar

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Integritets- och sekretessfrågor (KU25)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: JJ

5. Begravningsfrågor och trossamfund (KU27)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: IS

6. Offentlig förvaltning (KU26)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: TL

7. Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i
valförfarandet (KU31)
Beredning
Prop. 2013/14:124
Föredragande: KD

8. Granskning av regeringen

9. Övriga frågor

Bilagor


1. KansliPM
2. Protokoll
4. Utkast samt PM
5-6. Utkast
7. Utkast delas elektroniskt under onsdagen
8. Se särskild föredragningslista