Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:31 Tisdag 2019-05-28 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:31
Datum och tid: 2019-05-28 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Regeringen lämnar information inför RIF-råd den 6 juni 2019

2. Justering av protokoll

3. Vapenfrågor (JuU29)
Forts. beredning
Motioner
Föredragande: LL/EL

4. EU-frågor

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 juni 2019 kl. 11.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 30
Utkast till betänkande 2018/19:JuU29