Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:32 Onsdag 2014-06-18 kl. 08:00

Onsdag 2014-06-18 kl. 08:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2013/14:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:32
Datum och tid: 2014-06-18 08:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Skärpningar i vapenlagstiftningen (JuU36)
Justering
Proposition 2013/14:226 och motioner
Föredragande: AB

3. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (JuU40)
Beredning och justering
Proposition 2013/14:232 och 2013/14:237
Föredragande: TL

4. Uppföljning och utvärdering
Ev. beslut om uppföljning

5. EU-frågor

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 28 augusti 2014 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2013/14:31
Utkast till betänkande 2013/14:JuU36
Utkast till betänkande 2013/14:JuU40
Förstudie

- - -
Bilaga
Öppen utfrågning med anledning av EU-domstolens dom om datalagringsdirektivet