Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:31 Tisdag 2014-06-03 kl. 11:00

Tisdag 2014-06-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2013/14:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:31
Datum och tid: 2014-06-03 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Nämndemannauppdraget - stärkt förtroende och högre krav (JuU32)
Justering
Proposition 2013/14:169 och motioner
Föredragande: MK

3. Förlängd övergångstid för tillämpningen av vissa bestämmelser i polisdatalagen (JuU33)
Justering
Proposition 2013/14:192
Föredragande: LG

4. Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter (JuU35)
Justering
Proposition 2013/14:222
Föredragande: CB

5. EU:s agenda för rättsliga frågor till 2020 - Att stärka förtroendet, rörligheten och tillväxten inom EU (JuU41)
Justering
KOM(2014) 144
Föredragande: TF

6. Skärpningar i vapenlagstiftningen (JuU36)
Beredning
Proposition 2013/14:226 och motioner
Föredragande: AB

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde onsdagen den 18 juni 2014 kl. 08.00.

Bilagor


Protokoll 2013/14:30
Utkast till betänkande 2013/14:JuU32
Utkast till betänkande 2013/14:JuU33
Utkast till betänkande 2013/14:JuU35
Utkast till utlåtande 2013/14:JuU41
PM och motioner

_____
Arbetsplan
Inbjudan till avslutningsmiddag