Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:30 Tisdag 2014-05-27 kl. 11:00

Tisdag 2014-05-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2013/14:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:30
Datum och tid: 2014-05-27 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Information inför RIF-rådsmöte

2. Justering av protokoll

3. Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism (JuU39)
Justering
Proposition 2013/14:212
Föredragande: MK

4. EU:s agenda för rättsliga frågor till 2020 - Att stärka förtroendet, rörligheten och tillväxten inom EU (JuU41)
Fortsatt beredning
KOM(2014) 144
Föredragande: TF

5. EU-frågor

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 3 juni 2014 kl. 11.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 2013/14:29
Utkast till betänkande 2013/14:39
Utkast till utlåtande 2013/14:41 och utkast till yttrande 2013/14:CU5y