Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:29 Tisdag 2014-05-13 kl. 11:00

Tisdag 2014-05-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2013/14:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:29
Datum och tid: 2014-05-13 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser (JuU10)
Justering
Proposition 2013/14:146 och motioner
Föredragande: CB

3. En ny organisation för polisen (JuU23)
Justering
Proposition 2013/14:110 och motioner
Föredragande: LG

4. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor (JuU30)
Justering
Proposition 2013/14:208 och motioner
Föredragande: MLS

5. Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder (JuU34)
Justering
Proposition 2013/14:203
Föredragande: AB

6. Nämndemannauppdraget - stärkt förtroende och högre krav (JuU32)
Beredning
Proposition 2013/14:169 och motioner
Föredragande: MK

7. Förlängd övergångstid för tillämpningen av vissa bestämmelser i polisdatalagen (JuU33)
Beredning
Proposition 2013/14:192
Föredragande: LG

8. Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter (JuU35)
Beredning
Proposition 2013/14:222
Föredragande: CB

9. EU-frågor

10. Inkomna skrivelser

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 27 maj 2014 kl. 11.00.

Bilagor


Protokoll 2013/14:28
Utkast till betänkande 2013/14:JuU10
Utkast till betänkande 2013/14:JuU23
Utkast till betänkande 2013/14:JuU30
Utkast till betänkande 2013/14:JuU34
PM
PM
PM