Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:27 Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2013/14:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:27
Datum och tid: 2014-04-29 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Skärpt straff för dataintrång (JuU27)
Justering
Proposition 2013/14:92 och motion
Föredragande: MK

3. En ny brottsskadelag (JuU38)
Justering
Proposition 2013/14:94 och motion
Föredragande: CB

4. Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda förhandlingar (JuU29)
Justering
Proposition 2013/14:170
Föredragande: AB

5. Med fokus på unga
Yttrande till kulturutskottet
Justering
Motion 2013/14:Kr16 (S) yrkande 10 och 11
Föredragande: AB

6. Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder (JuU34)
Beredning
Proposition 2013/14:38
Föredragande: AB

7. Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism (JuU39)
Beredning
Proposition 2013/14:212
Föredragande: MK

8. Indelning i utgiftsområde
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning
Proposition 2013/14:100
Föredragande: CB

9. EU-frågor

10. Inkomna skrivelser

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 8 maj 2013 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2013/14:26
Utkast till betänkande 2013/14:JuU27
Utkast till betänkande 2013/14:JuU38
Utkast till betänkande 2013/14:JuU29
Utkast till protokollsutdrag
PM
PM
PM, utdrag ur prop. 2013/14:100 och protokollsutdrag