Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:26 Tisdag 2014-04-15 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2013/14:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:26
Datum och tid: 2014-04-15 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. En effektivare kriminalisering av penningtvätt (JuU25)
Justering
Proposition 2013/14:121
Föredragande: AB

3. Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövanden (JuU26)
Justering
Proposition 2013/14:157
Föredragande: MK

4. Skärpt straff för mord (JuU28)
Justering
Proposition 2013/14:33 och motioner
Föredragande: TL

5. En ny organisation för polisen (JuU23)
Beredning
Proposition 2013/14:110 och motioner
Föredragande: LG

6. Skärpt straff för dataintrång (JuU27)
Beredning
Proposition 2013/14:92 och motion
Föredragande: MK

7. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor (JuU30)
Fråga om att ge civilutskottet tillfälle att yttra sig
Proposition 2013/14:208 och ev. motioner
Föredragande: AB

8. Med fokus på unga
Fråga om yttrande till kulturutskottet
Beredning
Motion 2013/14:Krxx (S) yrkande 10 och 11
Föredragande: AB

9. Uppföljning och utvärdering
Ev. beslut om förstudie

10. EU-frågor

11. Inkomna skrivelser

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 april 2014 kl. 11.00.

Bilagor


Protokoll 2013/14:25
Utkast till betänkande 2013/14:JuU25
Utkast till betänkande 2013/14:JuU26
Utkast till betänkande 2013/14:JuU28
PM och motioner
PM och motion
PM
PM och motion
PM