Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:24 Tisdag 2014-04-08 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2013/14:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:24
Datum och tid: 2014-04-08 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser (JuU10)
Beredning
Proposition 2013/14:146 och motioner
Föredragande: CB

3. Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövanden (JuU26)
Beredning
Proposition 2013/14:157
Föredragande: MK

4. Skärpt straff för mord (JuU28)
Beredning
Proposition 2013/14:194 och motioner
Föredragande: TL

5. Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda förhandlingar (JuU29)
Beredning
Proposition 2013/14:170
Föredragande: AB

6. En ny brottsskadelag (JuU38)
Beredning
Proposition 2013/14:94 och motion
Föredragande: CB

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2013/14:23
PM och motionshäfte
PM
PM och motioner
PM
PM och motion