Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:21 Tisdag 2014-03-18 kl. 11:00

Tisdag 2014-03-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2013/14:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:21
Datum och tid: 2014-03-18 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens ordförande, f.d. lagmannen Sigurd Heuman

2. Justering av protokoll

3. Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under år 2012 (JuU11)
Justering
Skrivelse 2013/14:60 och motion
Föredragande: LG

4. 2013 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU12)
Justering
Skrivelse 2013/14:63 och motioner
Föredragande: AB

5. Erkännande och verkställighet av beslut om utvidgat förverkande inom Europeiska unionen (JuU22)
Justering
Proposition 2013/14:66
Föredragande: MK

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 11.00.Bilagor


-
Protokoll 2013/14:20
Utkast till betänkande 2013/14:JuU11
Utkast till betänkande 2013/14:JuU12
Utkast till betänkande 2013/14:JuU22

- - -

Inbjudan till möte med kommissionär Maros Sefcovic den 27 mars

Besök vid högsta domstolen den 27 mars