Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:34 Onsdag 2014-09-17 kl. 10:00

Onsdag 2014-09-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2013/14:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:34
Datum och tid: 2014-09-17 10:00
Plats: Skandiasalen OBS platsen!

1. Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd (10.00)
Information (tillsammans med UU)
Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten

2. Utvecklingen i Ukraina samt i och kring Östersjön (10.45)
Information (tillsammans med UU)
Utrikesdepartementet och Must

3. Utvecklingen i Ukraina samt i och kring Östersjön (11.45)
Information (tillsammans med UU)
Försvarsmakten

4. FOI:s verksamhet (12.30)
Information (tillsammans med UU)
Totalförsvarets forskningsinstitut


Bilagor


Punkt 4: KansliPM