Finansutskottets sammanträde Torsdag 2005-11-24 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:11

Föredragningslista

Finansutskottet 2005/06:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:11
Datum och tid: 10:00
Plats: EU-nämndens sesionssal RÖ9-54

Föredragningslista

1. Möte med AP-Fonderna

Deltagare
Första AP-fonden:
Anna Hedborg, ordförande och William Af Sandeberg, VD
Andra AP-fonden:
Carl Rosén, chef ägarstyrning
Tredje AP-fonden:
Kerstin Hessius, VD och Pernilla Klein, chef ägarstyrning
Fjärde AP-fonden:
Birgit Friggebo, ordförande och Thomas Halvorsen, VD
Sjunde AP-fonden:
Peter Norman, VD.

Dagordning

Fondernas kostnadsutveckling:
Inledning 10-15 min av företrädare för Första och Tredje AP-fonderna.
Frågor och diskussion

AP-fonderna ägande:
Inledning 10-15 min av företrädare för Andra och Fjärde AP-fonderna.
Frågor och diskussion

AP-fondernas hantering av miljö och etikfrågor:
Inledning 10-15 min av företrädare för Sjunde AP-fonden.
Frågor och diskussion

2. Övriga frågor

Bilagor