Finansutskottets sammanträde Tisdag 2005-10-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:5

Föredragningslista

Finansutskottet 2005/06:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:5
Datum och tid: 11:00
Plats: Finansutskottets sessionssal, RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Anmälningar

3. Intern utfrågning med Ingemar Hansson, KI
Generaldirektör Ingemar Hansson informerar om Lönebildningsrapporten för 2005

4. Vissa kommunalekonomiska frågor (FiU13)

Beslut och justering
av förslag till betänkande 2005/06:FiU13 Vissa kommunalekonomiska frågor
Delats tidigare:Prop. 7, föredragningspromemoria och motionshäfte
Föredragande: Joanna Gerwin

5. Riksrevisionens årliga rapport (FiU15)

Beslut och justering
av förslag till betänkande 2005/06:FiU15 Riksrevisionens årliga rapport
Delats tidigare: Redog. RRS1 och föredragningspromemoria
Föredragande: Camilla Holmén

6. Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (FiU1)

Fortsatt behandling av
delsbudgetpropositionen för 2006 (2005/06:1) vad avser
yrkandena 1-17 och 32-47
delsde ekonomisk-politiska budgetmotionerna
2005/06:Fi240 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrk. 1–13
2005/06:Fi241 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrk. 1–17
2005/06:Fi242 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrk. 1–13
2005/06:Fi243 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrk. 1–7
dels
de under allmänna motionstiden väckta motionerna
2005/06:Fi210 av Runar Patriksson (fp)
2005/06:Fi219 av Kerstin Lundgren (c)
2005/06:Fi221 av Gustav Fridolin (mp)
2005/06:Fi225 av Hillevi Engström (m)
2005/06:Fi231 av Claes Västerteg (c)
2005/06:Fi233 av Gunnar Axén och Tomas Högström (m)
2005/06:Fi236 av Martin Andreasson m.fl. (fp)
2005/06:Fi239 av Hillevi Larsson och Britt-Marie Lindkvist (s)
2005/06:Fi247 av Inger René (m)
2005/06:Fi258 av Lennart Hedquist m.fl. (m)
2005/06:Fi259 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
2005/06:Fi260 av Jörgen Johansson och Rigmor Stenmark (c)
2005/06:Fi269 av Kerstin Lundgren och Birgitta Carlsson (c)
2005/06:Fi275 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrk. 2–4
2005/06:Fi277 av Johan Linander och Anders Larsson (c)
2005/06:Fi281 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrk. 6
2005/06:Fi291 av Anne Ludvigsson (s)
2005/06:Fi293 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrk. 1–3, 5–16
2005/06:Fi296 av Jörgen Johansson m.fl. (c)
2005/06:Fi301 av Johnny Gylling (kd)
2005/06:Fi306 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) yrk. 5
2005/06:Fi307 av Per Landgren m.fl. (kd)
2005/06:Fi308 av Maria Larsson m.fl. (kd)
2005/06:Fi309 av Per Landgren m.fl. (kd)
2005/06:Fi314 av Roger Tiefensee m.fl. (c) yrk. 1–7
2005/06:Fi317 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrk. 1–8,10–14, 16
2005/06:Fi318 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) yrk. 7
2005/06:Fi319 av Per Landgren m.fl. (kd) yrk. 1–6, 11–15
2005/06:Fi320 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s, mp, v) yrk. 1–2, 8
2005/06:Fi321 av Per Landgren m.fl. (kd) yrk. 1–15, 20–35, 37–43
2005/06:Sk276 av Björn Hamilton (m)
2005/06:Sk283 av Ulf Sjösten (m)
2005/06:Sk301 av Christer Winbäck (fp)
2005/06:Sk335 av Jeppe Johnsson (m)
2005/06:Sk496 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrk. 2
2005/06:Sk528 av Jörgen Johansson m.fl. (c) yrk. 6–7
2005/06:Sf431 av Leif Jakobsson m.fl. (s, mp, v) yrk. 3 och 5
2005/06:So697 av Catherine Persson m.fl. (s, v, mp) yrk. 1–2
2005/06:So700 av Agneta Lundberg m.fl. (s, fp, v, mp, kd, c) yrk. 3
2005/06:Kr281 av Kent Olsson m.fl. (m) yrk. 14
2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrk. 15 och 22
2005/06:T498 av Karin Pilsäter och Mia Franzén (fp) yrk. 2
2005/06:MJ394 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrk. 30
2005/06:MJ441 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. yrk. 2–3
2005/06:MJ522 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrk. 13
2005/06:MJ526 av Marie Wahlgren m.fl. (fp) yrk. 3
2005/06:MJ535 av Åsa Domeij och Ulf Holm (mp) yrk. 1
2005/06:MJ594 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrk.2 och 4
2005/06:N302 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m) yrk. 9
2005/06:N338 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) yrk. 4
2005/06:N436 av Eva Flyborg m.fl. (fp) yrk. 7 och 20
2005/06:N438 av Mats Odell m.fl. (kd) yrk. 12
2005/06:N440 av Per Bill m.fl. (m) yrk. 3
2005/06:N475 av Åsa Torstensson m.fl. (c) yrk. 3
2005/06:N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrk. 11–12
2005/06:A310 av Margareta Andersson m.fl. (c) yrk. 2
2005/06:Bo335 av Rigmor Stenmark m.fl. (c) yrk. 11–12

Motionshäften bifogas. Yttranden från andra utskott delas senare
Delats tidigare: Två föredragningspromemorior, de ekonomisk-
politiska motionerna och yrkandesammanställning
Föredragande: Pär Elfvingsson, Niklas Frank och Camilla Holmén

7. Tilläggsbudget 2 för 2005 (FiU11)

Fortsatt behandling av
delsbudgetpropositionen för 2006 (2005/06:1) vad avser
yrkandena 18-31
delstvå motioner väckta under allmänna motionstiden
2005/06:Fi275 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrk. 1
2005/06:Sf431 av Leif Jakobsson m.fl. (s, mp, v) yrk. 2

Motionshäfte bifogas. Yttranden från andra utskott delas senare
Delats tidigare:Två föredragningspromemorior
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Joanna Gerwin

8 Justering av protokoll

9. Övriga frågor

Bilagor


Hearing
- Lönebildningsrapporten har delats i facken

FiU13
- Förslag till betänkande

FiU15
- Förslag till betänkande

FiU1
- Motionshäften
- Yttranden delas senare

FiU11
- Motionshäfte
- Yttranden delas senare