Finansutskottets sammanträde Tisdag 2005-10-11 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista

Finansutskottet 2005/06:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Uppvaktning
Uppvaktning med anledning av proposition 2004/05:165 Nya regler för tjänstepensionsinstitut

Deltagare:

10.00 Försäkringsbolag

Annica Lundius, VD Försäkringsförbundet
Alecta
AMF

10.30 Pensionsstiftelser

Christer Lindgren, Swedish Pension Fund Association
Johan Hansing, Bankföreningen
Carl Axel Olsson, VD, Industrins Finansförening
Gunnar Balsvik, VD, Kåpan pensioner

11.30 3. Intern utfrågning

Ingrid Bonde, GD Finansinspektionen
Katinka Hort, Statssekreterare Finansdepartementet

Delas senare: föredragningspromemoria

4. Anmälningar

5. Justering av protokoll

6. Övriga frågorBilagor


FiU1
- Två föredragningspromemorior

FiU11
- Två föredragningspromemorior

EU-handlingar, inkl material inför Ekofinmöte 11 oktober

Reseberättelse från OECD, Frankrikes senat och Sveriges ambassad i Paris den 6-8 februari 2005

Ärende- och arbetsplan för finansutskottet