Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:7 Torsdag 2019-10-17 kl. 10:30

Torsdag 2019-10-17 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:7
Datum och tid: 2019-10-17 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. En ny reglering för tjänstepensionsföretag
Information
Statssekreterare Ulf Holm

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande över konstitutionsutskottets PM om uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Föredragande: MÅ

5. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Ev. tisdag 22 oktober kl. 11.00

Bilagor


1. PM från Finansdepartementet.
3. Protokoll nr. 2019/20:6
4. Konstitutionsutskottets PM, FöredragningsPM