EU-nämndens sammanträde

Utskottsmöte 2022/23:EUN202211180 fredag 2022-11-18 kl. 09:00

fredag 2022-11-18 kl. 09:00

Planerat sammanträde

Datum och tid: Fredag 2022-11-18 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Information och samråd inför dels möte i rådet (jordbruks- och fiskefrågor) den 21-22 november, dels möte i rådet (allmänna frågor - sammanhållning) den 22 november, dels möte i rådet (utrikes frågor - handel) den 25 november.