Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:20 Torsdag 2014-03-13 kl. 09:30

Torsdag 2014-03-13 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2013/14:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20
Datum och tid: 2014-03-13 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Planering och byggande (CU10)
Justering
Motioner
Föredragande: AL

3. Fastighetsrätt (CU18)
Justering
Motioner
Föredragande: BB

4. En samordnad tillståndsprövning vid fastighetsbildning (CU21)
Justering
Prop. 2013/14:58
Föredragande: BB

5. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån (CU15)
Justering
Prop. 2013/14:44
Föredragande: CH

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor