Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:13 Torsdag 2018-11-22 kl. 10:00

Torsdag 2018-11-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:13
Datum och tid: 2018-11-22 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Information från Riksrevisionen
Enhetschef Katarina Richardson

3. Förslag till förordning om Europeiska socialfonden plus (ESF+)
Överläggning
Statssekreterare Irene Wennemo, Arbetsmarknadsdepartementet

4. EPSCO-rådet den 6 december 2018
Information från regeringen
Statssekreterare Irene Wennemo, Arbetsmarknadsdepartementet

5. Kanslimeddelanden

-Anmälan av sammanträdesplanen
- EU-information
Föredragande: MS

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 december 2018 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll 2018/19:12
2. Rapport RIR 2018:10, Rapport RIR 2018:12
3. COM (2018) 382, Bilagor COM (2018) 382, Överläggnings-PM
4. EPSCO-dagordning med kanslikommentarer
5. Sammanträdesplan 2018/19:13