Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:30 Tisdag 2016-06-14 kl. 11:00

Tisdag 2016-06-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:30
Datum och tid: 2016-06-14 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter m.m. (AU10)
Justering
Prop. 2015/16:135 och motioner
Föredragande: CK

2. Uppföljnings- och utvärderingsgrupp
Fråga om att utse medlemmar att ingå i gruppen. Ev. beslut

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor


Bilagor


Punkt 1: AU10
Punkt 2: Pm
Punkt 3: Protokoll nr 29