Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:17 Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17
Datum och tid: 2016-02-02 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Rådsslutsatser om kommissionens årliga tillväxtöversikt
och den gemensamma sysselsättningsrapporten
Överläggning med regeringen
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

2. Aktuella EU-frågor
Information från regeringen
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

3. Det strategiska åtagandet på jämställdhetsområdet -
Rådsslutsatser om jämställdhet och hbt-personers rättigheter
Överläggning med regeringen
Statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartmentet

4. Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade
anställningar (AU5)
Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:62 och motioner
Föredragande: BL

5. Integration (AU6)
Fortsatt beredning
Skr. 2015/16:58 och motioner
Föredragande: MB

6. Arbetsrätt (AU7)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: BL

7. Justering av protokoll

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 februari 2016 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1:
-Utkast rådsslutsatser
-Överläggnings-PM
Punkt 2: Prel. dagordning EPSCO-rådet 7 mars
Punkt 3:
-Utkast rådsslutsatser
-Överläggnings-PM
Punkt 4: Föredragnings-PM (AU5)
(tidigare utskickad inför sammanträdet den 21 januari)
Punkt 5: Föredragnings-PM (AU6)
(tidigare utskickad inför sammanträdet den 28 januari)
Punkt 6: Föredragnings-PM (AU7)
(tidigare utskickad inför sammanträdet den 28 januari)
Punkt 7: Protokoll 2015/16:16