Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:25 Tisdag 2014-03-25 kl. 11:00

Tisdag 2014-03-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:25
Datum och tid: 2014-03-25 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Rådsslutsatser om uppföljningen av Pekingplattformen: Kvinnor och ekonomin
Överläggning med regeringen
Statsrådet Maria Arnholm

2. Aktuella jämställdhetsfrågor
Information från regeringen
Statsrådet Maria Arnholm

3. Arbetslöshetsförsäkringen (AU7)
Justering
Föredragande: LD

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Internationella möten och inkommande besök

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 mars kl. 10.00

Bilagor