Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:23 Torsdag 2014-03-13 kl. 10:00

Torsdag 2014-03-13 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:23
Datum och tid: 2014-03-13 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Arbetsmiljö (AU5)
Justering
Motioner
Föredragande: LD

2. Arbetsrätt (AU6)
Justering
Motioner
Föredragande: BL

3. Arbetslöshetsförsäkringen (AU7)
Föredragning
Motioner
Föredragande: LD

4. Gymnasial lärlingsanställning (AU3y)
Fråga om yttrande till utbildningsutskottet och ev. föredragning
Prop. 2013/14:80 och motioner
Föredragande: BL

5. Justering av protokoll

6. Kanslimeddelanden

7. Internationella möten och inkommande besök

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 mars kl. 11.00

Bilagor