Sjöfartsverkets inköp av helikoptrar

KU-anmälan 2015/16:15 (257-2015/16) av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

HANS HOFF
Riksdagsledamot (S)
2015-10-08
Dnr 257-2015/16

Begäran om granskning angående Sjöfartsverkets inköp av helikoptrar

Enligt uppgifter i media, Uppdrag Granskning den 7 oktober 2015, har Sjöfartsverket tecknat avtal om inköp av helikoptrar, trots att riksdagen ännu inte fattat beslut om budget. Sjöfartsverket ska också ha betalat handpenning till det aktuella företaget. Av uppgifterna framgår dessutom att Sjöfartsverket ska ha fått tillstånd av Näringsdepartementet för de vidtagna åtgärderna.

Om uppgifterna i media stämmer tecknade Sjöfartsverket avtal med det italienska företaget Agusta Westland om inköp av sju helikoptrar i oktober 2012. I samband med detta betalade Sjöfartsverket också en kvarts miljard kronor i handpenning till företaget. Först två månader senare fattade riksdagen beslut om statsbudgeten. I ett skriftligt svar till Uppdrag Granskning hänvisar Sjöfartsverket till att Näringsdepartementet var medvetet om affären och godkände köpet, trots att inte riksdagen fattat beslut om det.

Enligt juridisk expertis innebär agerandet att riksdagen inte kunnat fatta beslut i enlighet med regeringsformens 9:e kapitel om finansmakten.

Av Uppdrag Granskning framgår att regeringen i budgetproposition angett att motivet för nyanskaffning av helikoptrar var att gällande avtal löpte ut. Detta trots att avtalet vid ett flertal tillfällen ska ha förlängts.

Mot denna bakgrund ber jag Konstitutionsutskottet granska det dåvarande näringsdepartementets agerande i samband med beslutet och om hela eller delar av den dåvarande regeringen var informerad om det tillstånd Näringsdepartementet ska ha lämnat. Konstitutionsutskottet bör också granska om det dåvarande Näringsdepartementet och regeringen vilselett riksdagen när det gäller motivet till nyanskaffning av helikoptrar.

Hans Hoff

 

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.