Protokoll utskottssammanträde 2017/18:39

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:39

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:39

DATUM

2018-06-19

TID

16.15–16.20

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Fråga om inhämtande av ytterligare information om luftvärnssystem

Utskottet beslutade att avslå Roger Richtoffs (SD) begäran om att inhämta ytterligare information om luftvärnssystem
(prot. 2017/18:38).

SD- och (-)-ledamöterna reserverade sig mot beslutet.

§ 2

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 1 augusti 2018 kl. 13.00.

Vid protokollet

Annie Schaffrath

Justeras onsdagen den 20 juni 2018

Allan Widman

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2017/18:39

§ 1-2

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

Hans Wallmark (M)

X

Peter Jeppsson (S)

X

Beatrice Ask (M)

Alexandra Völker (S)

X

Mikael Jansson (-)

X

Jan R Andersson (M)

Kent Härstedt (S)

Daniel Bäckström (C)

X

Anders Schröder (MP)

Lotta Olsson (M)

X

Paula Holmqvist (S)

X

Roger Richtoff (SD)

X

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

Mattias Ottosson (S)

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

X

Vakant (M)

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

X

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Vakant (MP)

Pål Jonson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (-)

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

X

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

Sofia Damm (KD)

Lena Asplund (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande