Protokoll utskottssammanträde 2015/16:30

Kulturutskottets protokoll 2015/16:30

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30

DATUM

Torsdagen den 9 juni 2016

TID

Kl. 09.30–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2015/16:29 av den 24 maj 2016.

§ 2

Information om supporterkultur

Agneta Blom, tidigare nationell samordnare för supporterkultur och mot våld i idrottssammanhang, Anders Almgren, supporter liaison officer (SLO), IFK Göteborg och Peter Narbe, säkerhetsansvarig Malmö FF, informerade om sina respektive verksamheter och besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den politiske handläggaren Markus Lagerquist (M) och den politiske sekreteraren Karl Efraimsson (SD) närvarade under denna punkt.

§ 3

Information från International Sami Film Institute

Anne Lajla Utsi, managing director och Amanda Kernell, regissör informerade om sin verksamhet och besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Informationsmaterial överlämnades.

Den politiske sekreteraren Karl Efraimsson (SD) närvarade under denna punkt.

§ 4

Inkomna skrivelser

Kanslichefen anmälde två inkomna skrivelser

– Dnr 2323–2015/16

– Dnr 2448–2015/16

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 16 juni 2016 kl. 09.30.


Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2015/16:30

– – – §§

1–2

3–5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

Johnsson, Peter (S)

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

D

Gille, Agneta (S)

D

D

Emilsson, Aron (SD)

D

D

Quicklund, Saila (M)

D

D

Wiechel, Björn (S)

D

N

Lodenius, Per (C)

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

Hökmark, Isabella (M)

D

D

Wallentheim, Anna (S)

D

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

N

Eliasson, Bengt (L)

D

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

D

Utbult, Roland (KD)

D

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

N

D

Lohman, Eva (M)

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

D

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

D

D

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande