Protokoll utskottssammanträde 2013/14:21

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:21

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21

DATUM

2014-03-04

TID

11.00–12.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från UD om Ukraina m.m.

Utrikesråd Torbjörn Sohlström, departementssekreterare Magnus Sätterberg, enheten för Östeuropa och Centralasien och samordnare för utrikesrådet Jamal Alassaad från Utrikesdepartementet informerade försvarsutskottet (gemensamt med utrikesutskottet).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Information från Must

Chefen för Must generalmajor Gunnar Karlson, ställföreträdande chef

Julius Liljeström och sakkunnige Pär Blid från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Försvarsmakten, informerade försvarsutskottet (gemensamt med utrikesutskottet).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till torsdagen den 6 mars kl. 11.00.

Vid protokollet

Nina Dakwar

Justeras – 2014-03-06

Peter Hultqvist (S)

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:21

§ 1

§ 2-3

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

X

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

Åsa Lindestam (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

Kent Härstedt (S)

Allan Widman (FP)

X

X

Clas-Göran Carlsson (S)

X

X

Staffan Danielsson (C)

X

X

Anna-Lena Sörenson (S)

X

X

Johan Forssell (M)

X

X

Peter Rådberg (MP)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Mikael Jansson (SD)

Torbjörn Björlund (V)

X

X

SUPPLEANTER

Stefan Caplan (M)

Eva Sonidsson (S)

X

X

Abdirizak Waberi (M)

O

O

Pyry Niemi (S)

Ulf Berg (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

Kenneth G Forslund (S)

O

O

Nina Larsson (FP)

Thomas Strand (S)

Kerstin Lundgren (C)

O

O

Bodil Ceballos (MP)

O

O

Susanna Haby (M)

Valter Mutt (MP)

Irene Oskarsson (KD)

Richard Jomshof (SD)

X

Lena Olsson (V)

Leif Pettersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Christer Winbäck (FP)

O

O

Eva Flyborg (FP)

Johan Johansson (M)

Björn Söder (SD)

O

X

Stellan Bojerud (SD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande