Protokoll utskottssammanträde 2013/14:20

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:20

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:20

DATUM

2014-02-25

TID

11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:19.

§ 2

Kanslimeddelanden

Tillförordnade kanslichefen påminde om debatterna om betänkandena 2013/14:FöU5 och 2013/14:FöU8 som äger rum onsdagen den 26 februari i kammaren.

Tf kanslichefen påminde om att ÖB besöker utskottets sammanträde torsdagen den 6 mars.

Tf kanslichefen påminde om inbjudan att besöka Första ubåtsflottiljen/HMS Belos fredagen den 4 april.

Tf kanslichefen anmälde inbjudan från det grekiska ordförandeskapet till interparlamentariskt utskottsmöte om gemensam utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik i Aten den 3-4 april 2014.

Tf kanslichefen anmälde ett brev som skickats från utrikes- och försvarsutskotten i det italienska parlamentets båda kamrar för att uppmärksamma att två italienska militärer hålls fängslade i Indien.

Tf kanslichefen anmälde att säkerhets- och försvarsforum för de baltiska, nordiska och polska parlamenten (Annual Security and Defence Forum of Defence Committees of the Baltic, Nordic and Polish Parliaments) äger rum i Vilnius preliminärt den 10-11 april 2014.

Tf kanslichefen informerade att Totalförsvarets forsknings-institut (FOI) inkommit med en elektronisk version av rapporten Krigsavhållande tröskelförmåga – det svenska försvarets glömda huvuduppgift.

Tf kanslichefen anmälde att skriften Rättsstaten - En handledning för politiker, nu finns tillgänglig på riksdagens intranät.

Tf kanslichefen informerade att ett seminarium med kommis-sionären Maros Sefcovic, med ansvar för inter-institutionella frågor, kommer att hållas i riksdagen torsdagen den 27 mars

kl. 15.00-15.55. Ledamöter som önskar delta anmäler detta till kansliet senast tisdagen den 18 mars.

Tf kanslichefen meddelade att utskottssammanträdet torsdagen den 27 februari ställs in.

§ 3

Vissa frågor om militär verksamhet m.m. (FöU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt avfall –

genomförande av kärnavfallsdirektivet (FöU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:69.

Ärendet bordlades.

§ 5

Övriga frågor

  • Allan Widman (FP) föreslog att Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) inbjuds till utskottet för att ge information om aktuell händelseutveckling.
  • Cecilia Widegren (M) föreslog att utrikesutskottet inbjuds att delta vid informationstillfället med Must.
  • Utskottet beslutade att inbjuda Must till kommande sammanträde och att utrikesutskottet inbjuds att delta.
  • Annicka Engblom (M) informerade att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) kommer att presentera sin årliga rapport om Sveriges export av försvarsmaterial.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 4 mars kl. 11.00.

Vid protokollet

Nina Dakwar

Justeras – 2014-03-06

Peter Hultqvist (S)

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:20

§ 1-6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

Hans Wallmark (M)

X

Åsa Lindestam (S)

X

Annicka Engblom (M)

X

Peter Jeppsson (S)

X

Anders Hansson (M)

Kent Härstedt (S)

Allan Widman (FP)

X

Clas-Göran Carlsson (S)

X

Staffan Danielsson (C)

X

Anna-Lena Sörenson (S)

X

Johan Forssell (M)

X

Peter Rådberg (MP)

X

Mikael Oscarsson (KD)

Mikael Jansson (SD)

X

Torbjörn Björlund (V)

X

SUPPLEANTER

Stefan Caplan (M)

X

Eva Sonidsson (S)

X

Abdirizak Waberi (M)

O

Pyry Niemi (S)

Ulf Berg (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Nina Larsson (FP)

Thomas Strand (S)

Kerstin Lundgren (C)

Bodil Ceballos (MP)

Susanna Haby (M)

Valter Mutt (MP)

Irene Oskarsson (KD)

Richard Jomshof (SD)

Lena Olsson (V)

Leif Pettersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Christer Winbäck (FP)

Eva Flyborg (FP)

Johan Johansson (M)

Björn Söder (SD)

Stellan Bojerud (SD)

Roland Utbult (KD)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande