Protokoll utskottssammanträde 2012/13:24

Justitieutskottets protokoll 2012/13:24

 

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24

 

DATUM

2013-03-26

TID

11.00-12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Protokoll från sammanträdet den 21 februari 2013 justerades.

 

§ 2

Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar (JuU17)

 

Utskottet justerade förslag till betänkande 2012/13:JuU17.

§ 3

EU-förslag till förordning om inrättande av ett system för in- och utresa som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter för tredjelandsmedborgare som passerar EU-medlemsstaternas yttre gränser, (KOM(2013) 95)

(justering)

 

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av förslag

till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett system för in- och utresa som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter för tredjelandsmedborgare som passerar EU-medlemsstaternas yttre gränser, KOM(2013) 95.

 

Under ärendets beredning har utskottet tagit del av promemorian Information till riksdagen om regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i förslagen gällande smart gränsförvaltning. Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen framgår av promemorian.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 4

EU-förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 vad gäller användningen av systemet för in- och utresa och programmet för registrerade resenärer, (KOM(2013) 96)

(justering)

 

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av förslag

till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 vad gäller användningen av systemet för in- och utresa och programmet för registrerade resenärer, KOM(2013) 96.

 

Under ärendets beredning har utskottet tagit del av promemorian Information till riksdagen om regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i förslagen gällande smart gränsförvaltning. Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen framgår av promemorian.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 5

EU-förslag till förordning om inrättande av ett program för registrerade resenärer, (KOM(2013) 97)

(justering)

 

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av förslag

till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för registrerade resenärer, KOM(2013) 97.

 

Under ärendets beredning har utskottet tagit del av promemorian Information till riksdagen om regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i förslagen gällande smart gränsförvaltning. Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen framgår av promemorian.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 6

Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete (JuU19)

 

Utskottet behandlade regeringens proposition 2012/13:73 Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete och motion 2012/13:Ju12.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 2.

 

§ 8

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa utskottssammanträde ska äga rum tisdagen den 9 april 2013 kl. 11.00.

 

§ 9

Besök av barnombudsmannen Fredrik Malmberg

 

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg, juristen Anna Karin Boqvist och utredaren Anna Olsson informerade om sin rapport om barn och ungdomar i arrest och häkte.

 

 

 

Vid protokollet

 

Virpi Torkkola

 

 

Justeras den 9 april 2013

 

Morgan Johansson

 


 


JUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:24

 

§ 1-9

§

§

§

§

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (S), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (C), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (M)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Lundgren (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhe Hamednaca (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ferm (MP)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Jonsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Karlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Börjesson (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Abele (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Duán (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande         Förteckningen uppdat. 2013-02-22

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.