Protokoll utskottssammanträde 2006/07:27

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:27

 

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27

 

DATUM

2007-05-08

TID

11.00–12.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Föredragning

 

Utrikesminister Carl Bildt, utrikesrådet Olof Skoog och politisk sakkunnig Martina Ränk, samtliga UD, lämnar föredragning.

 

§ 2

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2006/07:26.

 

§ 3

Meddelanden och administrativa frågor

 

Påminns om att statsrådet Cecilia Malmström deltar i frågestunden torsdagen den 10 maj kl. 14.00.

 

Meddelas att kammardebatten för betänkande 2006/07:UFöU3 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan äger rum onsdagen den 30 maj.

 

Upptogs anmälningar till kammarens talarlista avseende debatten på betänkande 2006/07:UU10 Berättelsen om verksamheten i Europeiska unionen 2006 fredagen den 1 juni.

Meddelas att statsrådet Cecilia Malmström avser delta i debatten.

 

Diskuteras frågor rörande kommande föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC) torsdagen den 10 maj. Utskottet önskar att följande punkter belyses särskilt:

 

– Sudan

– Somalia

– Iran

– Irak

– Arabförbundet

– MEPP

– Kosovo

– De ekonomiska partnerskapsavtalen (EPA)

 

Utskottet beslutar att besöka Rädda Barnen onsdagen den 23 maj. Tid meddelas senare.

 

 

Påminns att huvudsekreteraren för regeringens globaliseringsråd besöker utskottet den tisdagen den 12 maj, i anslutning till utskottssammanträdet (ändrad tid).

 

§ 4

Granskning av UU8

 

Utskottet granskar utkast till betänkande 2006/07:UU8 Sveriges politik för global utveckling och biståndsfrågor.

 

Ärendet bordläggs till ett kommande sammanträde.

 

§ 5

Yttrande till FiU

 

Föredras fråga om yttranden till finansutskottet om dels 2007 års ekonomiska vårproposition (i del) jämte motioner, dels Årsredovisning för staten 2006 (i del) jämte motioner.

 

Utskottet beslutar att inte avge några yttranden.

 

§ 6

Yttrande till KU

 

Föredras fråga om yttrande till konstitutionsutskottet om 2007 års ekonomiska vårproposition, punkterna 4-14, jämte eventuella motioner.

 

Utskottet beslutar att inte avge några yttranden.

 

§ 7

Övrigt

 

Utskottet uppdrar åt presidiet och kansliet att samråda med företrädare för regeringen om utformningen av mandaten för insättandet av svensk väpnad styrka i utlandet.

 

§ 8

Sammanträdets avslutande

 

 

 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

 

Vid protokollet

 

 

Hannah Wennberg

 

Justeras torsdagen den 10 maj 2007

 

 

Göran Lennmarker

 

 

 


 

UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:27

 

§1-4

§5-7

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Björling (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ohlsson (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Olsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström I Göteborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindén (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande