Protokoll utskottssammanträde 2005/06:38

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:38

 

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:38

 

DATUM

2006-06-08

TID

10.00–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Föredragning

 

Utrikesrådet Olof Skoog och kanslirådet Magnus Schöldtz, båda UD, lämnar föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC).

 

§ 2

Föredragning

 

Utrikesrådet Ruth Jacoby, UD, lämnar föredragning inför högnivåmöte om FN:s bistånd.

 

§ 3

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2005/06:37.

 

§ 4

Meddelanden och administrativa frågor

 

Meddelas att en enkät angående utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2005/06 är utdelad.

 

Informeras om att en rapportversion (Rapport från riksdagen 2005/06:RFR8) av utrikesutskottets betänkande 2005/06:UU8 Vår relation till den muslimska världen i EU:s grannskapsområde är under produktion.

 

Påminns om besöket av en delegation parlamentariker från Jordanien den 14 juni kl. 11.00–12.00.

 

Informeras om att Kaj Nordquist (s) m.fl. tar emot en delegation med parlamentariker från Chile den 16 juni kl. 13.00 i utrikesutskottets sessionssal.

 

Ewa Björling (m) rapporterar från FN-toppmöte om hiv/aids i New York.

 

Lotta Hedström (mp) informerar om ett kommande besök av en delegation från Malawi.

 

 

Gunilla Carlsson (m) informerar om Folk och Försvars konferens den 16 juni.

 

§ 5

Sammanträdets avslutande

 

 

 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

 

Vid protokollet

 

 

Hannah Wennberg

 

 

Justeras torsdagen den 15 juni 2006

 

 

Urban Ahlin

 

 

 

 

 


 

UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:38

 

§ 1-5

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Ekholm (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Tyresö (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ahlqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj Nordquist (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ohlsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Björling (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariam Osman Sherifay (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wikström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Ludvigsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sermin Özürküt (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronny Olander (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel Romanus (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maud Olofsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ruwaida (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik S Järrel (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson  (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande