Protokoll utskottssammanträde 2005/06:36

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:36

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:36

 

DATUM

2006-06-17

TID

08.30-08.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information från jordbruksminister Ann-Christin Nykvist

Jordbruksministern med medarbetare lämnade information om det kommande landsbygdsprogrammet.

 

§ 2

Bemyndigande
Ordförande bemyndigades att justera protokollet från dagens sammanträde.

 

 

Vid protokollet

 

 

Björn G:son Wessman

 

 

Justeras den 17 juni 2006

 

 

 

Catharina Elmsäter-Svärd

 

 

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:36

 

§ 1-2

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Elmsäter-Svärd (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Fremling (fp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Lindén (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Gunnar Persson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell-Erik Karlsson (v)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverker Thorén (fp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezene Tesfazion (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Ringman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Ekholm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von der Esch (kd)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Sjöstrand (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders G Högmark (m)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Nordlander (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heli Berg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskil Erlandsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran S Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande