Protokoll utskottssammanträde 2005/06:2

usous protokoll 2005/06:2

 

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:2

 

DATUM

2005-03-01

TID

11.00–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Föredragning

Statssekreterare Eva Persson Göransson, departementsrådet Irene Nilsson Carlsson och kanslirådet Stefan Karlsson, samtliga Socialdepartementet, redogör för Socialdepartementets arbete med smittskyddsfrågor samt om hur departementen samarbetar inom detta område m.m.

 

§ 2

Protokollsjustering

Justeras protokoll 2004/05:1.

 

§ 3

Kanslimeddelanden

Antas förslag till reviderad tidplan.

 

§ 4

Granskning av betänkande

Utskottet granskar utkast till betänkande USoU1 Globala smittsamma sjukdomar.

 

Ärendet bordläggs till ett kommande sammanträde.

 

§ 5

 

 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Hannah Bjernbäck

 

 

Justeras torsdagen den 3 mars 2005

 

 

Urban Ahlin

 

 

 

 

 


 

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2004/05:2

 

§ 1-5

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s) Ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Israelsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Björling (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ohlsson (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conny Öhman (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson (kd) Vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ahlqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Persson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel Romanus (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj Nordquist (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maud Ekendahl (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Emanuel Johansson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Ekholm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wikström (fp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Adelsohn Liljeroth (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Heinemann (fp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.