Protokoll utskottssammanträde 2010/11:37

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:37

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:37

 

DATUM

2011-05-10

TID

10.30–11.06

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2010/11:36.

 

§ 2

Närvarobeslut

 

Utskottet beslutade att en praoelev (OSH) till ledamoten Karl Sigfrid (M) får närvara vid dagens sammanträde.

 

§ 3

Hänvisning av ärende

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motioner med anledning av vårpropositionen 2010/11:100

 

-          2010/11:K2 av Kurt Kvarnström m.fl. (S)

-          2010/11:Fi10 yrkande 2 av Lars Ohly m.fl. (V).

 

§ 4

EU-bevakning

 

Föredragande Thomas Larue anmälde utsänd förteckning över inkomna EU-handlingar. Föredragande Katarina Delin föredrog inkommen EU-relaterad handling angående utvärderingsrapport om direktiv 2006/24/EG, KOM(2011) 225.

 

§ 5

En ny instruktion för riksdagsförvaltningen (KU30)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av framställning 2010/11:RS3. Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:KU30.

 

§ 6

Vallagsfrågor (KU28)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Indelning i utgiftsområden m.m. (KU32)

 

Utskottet behandlade proposition 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition förslagspunkterna 2-11 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Fråga om yttrande till FiU

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011 och skrivelse 2010/11:101 Årsredovisning för staten 2010, jämte ev. motioner.

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

 

Vid protokollet

 

Justerat 2010-05-17

Peter Eriksson

 

 

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Kompletteringsval  2011-04-15

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:37

 

§ 1-4

§ 5

§ 6-8

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Österberg (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

x

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

o

 

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Flanking (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (S)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande