Protokoll utskottssammanträde 2010/11:35

Justitieutskottets protokoll 2010/11:35

 

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:35

 

DATUM

2011-05-19

TID

10.00-10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Protokoll från sammanträdet den 17 maj 2011 justerades.

 

§ 2

Medling och förlikning – ökade möjligheter att komma överens (JuU23)

 

Utskottet behandlade regeringens proposition 2010/11:128 och motion.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 3

Domstolarnas handläggning av ärenden (JuU24)

 

Utskottet behandlade regeringens proposition 2010/11:119.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Genomförande av Prümrådsbeslutet – automatiserat uppgiftsutbyte (JuU15)

 

Utskottet behandlade regeringens proposition 2010/11:129.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

EU-frågor

Utskottet beslutade att förlägga informationen inför RIF-rådet den 22-23 september till tisdagen den 13 september 2011.

 

§ 6

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa utskottssammanträde ska äga rum tisdagen den 31 maj 2011 kl. 11.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

Virpi Torkkola

 

 

Justeras den 31 maj 2011

 

 

Kerstin Haglö

 


 


JUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:35

 

§ 1-6

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (S), ordf. tjl. t.o.m. 2011-06-17

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (C), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (S), ordf. t.o.m.

2011-06-17

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (M)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Lundgren (S)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhe Hamednaca (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ferm (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Jonsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Karlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Börjesson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Isovaara (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Abele (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Olsen (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande         Förteckningen uppdat. 2011-04-15