Protokoll utskottssammanträde 2010/11:30

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2010/11:30

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30

 

DATUM

2011-06-16

TID

10.00–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll nr 2010/11:29.

 

§ 2

Information av Riksrevisionen

 

Riksrevisor Jan Landahl, revisionsdirektörerna Maria Söderberg och Anna Hallgren samt revisionsledare Emma Wallin, Riksrevisionen, informerade om granskningsrapport RiR 2011:20 Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten?

 

§ 3

EU-förslag om ändring av viseringsförordningen (EG) nr 539/2001

 

Det anmäldes att förfarande har inletts om subsidiaritetsprövning av KOM(2011) 290.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

§ 4

Bemyndigande

 

Utskottet beslutade att ordföranden i samråd med vice ordföranden får inhämta regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen när det gäller utkast till lagstiftningsakter inom utskottets beredningsområde.

 

§ 5

Kanslimeddelanden

 

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

 

§ 6

Övriga frågor

 

Diskuterades frågan om behandling av EU-frågor som rör flera utskotts beredningsområden.

 

 


 

§ 7

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum fredagen den 17 juni 2011 kl. 8.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 17 juni 2011

 

 

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:30

 

§ 1–7

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (M), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (S), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shadiye Heydari (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saila Quicklund (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Almqvist (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Nordgren (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Karlsson (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Lohman (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Bergstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ferm (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders W Jonsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande