Protokoll utskottssammanträde 2010/11:23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2010/11:23

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:23

 

DATUM

2011-04-14

TID

10:00–10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2010/11:22.

 

§ 2

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

 

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2010/11:75. Utskottet beslutade att yttra sig. Utskottet justerade förslag till yttrande 2010/11:SfU4y.

 

§ 3

En EU-agenda för barns rättigheter

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till socialutskottet över KOM(2011) 60.

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 4

Övriga frågor

 

Utskottet beslutade att i fortsättningen sända ut protokollen elektroniskt före nästa sammanträde.

 

§ 5

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum ev. den 3 maj 2011 kl. 11.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 5 maj 2011

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:23

 

§ 1–5

§

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Gunnar Axén (M), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (S), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (M)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (M)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (S)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (FP)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shadiye Heydari (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saila Quicklund (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Almqvist (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Nordgren (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Karlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Lohman (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Bergstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ferm (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders W Jonsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande