Protokoll utskottssammanträde 2007/08:40

Konstitutionsutskottets protokoll 2007/08:40

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:40

 

DATUM

Torsdagen den 5 juni 2008

TID

09.45–09.50

10.30–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 3 juni 2008 justerades.

 

§ 2

Hänvisning av proposition

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2007/08:160 Utökat elektroniskt informationsutbyte.

 

§ 3

Justering av KU24 Indelning i utgiftsområden

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2007/08:100 punkterna 2–11, 2008 års ekonomiska vårproposition, jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2007/08:KU24 justerades.

 

Reservationer anmäldes av (s), (v) och (mp).

 

§ 4

Närvarobeslut

 

Utskottet beslutade att föredragande Jenny Lennung från EU-nämnden får närvara under §§ 5–6.

 

§ 5

 

Information om EU:s byrå för grundläggande rättigheter

 

Statsrådet Nyamko Sabuni och departementssekreteraren Jens Ölander från Integrations- och jämställdhetsdepartementet lämnade information och svarade på frågor om EU:s byrå för grundläggande rättigheter.

 

§ 6

 

Information om EU:s öppenhetsförordning

 

Statssekreteraren Magnus Graner, kanslirådet Maria Hellberg och rättssakkuniga Ulrika Nydevik från Justitiedepartementet lämnade information och svarade på frågor om kommissionens förslag till ändringar i EU:s öppenhetsförordning, KOM (2008) 229.

 

§ 7

 

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att hålla sammanträde torsdagen den 18 september 2008.

 

 

§ 8

Tack

 

Ordföranden tackade för vårens arbete och tillönskade alla en skön sommar. Margareta Cederfelt uttalade ett tack till ordföranden. Kanslichefen framförde tjänstemännens tack till ledamöterna.

 

Vid protokollet

 

Justeras

Berit Andnor

 

 

 

 

 


 

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Sammansättning 2008-06-02

 

NÄRVAROFÖRTECKNING

 

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:40

 

§ 1-2

§ 3

§ 4-5

§ 6

§ 7-8

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

x

 

x

 

x

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

-

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Anna Bergkvist (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

x

 

x

 

x

 

x

 

-

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

o

 

o

 

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s)

x

 

x

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

x

 

x

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v) tjl. tom 30/6-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v) tom 30/6-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Närvarande,  V=votering,  x=ledamöter som deltagit i handläggningen,  o=ledamöter som härutöver har varit närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen