Protokoll utskottssammanträde 2007/08:17

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:17

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

 

PROTOKOLL

Utskottssammanträde 2007/08:17

Datum

2008-06-09

Tid

16.30 –16.40

Närvarande

Se bilaga 1

 

§ 1

Öppnande

Ordföranden Rolf Gunnarsson (m) öppnade sammanträdet.

 

§ 2

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2007/08:16.

 

§ 3

Granskning UFöU5

Fortsattes granskningen av utkast till betänkande 2007/08:UFöU5 Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens insats i Tchad och Centralafrikanska republiken.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 4

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

                       Satu Saariniemi

 

Justeras            2008-06-12

 

                            Rolf Gunnarsson  

 


 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU)

NÄRVAROFÖRTECKNING

 

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:17

 

§ 1-4

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Göran Lennmarker (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Karlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s) vice ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Oskar Nilsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ohlsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindén (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande
V = Votering

X= ledamöter som deltagit i handläggningen
O= ledamöter som härutöver har varit närvarande