Protokoll utskottssammanträde 2006/07:8

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:8

 

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS-

OCH UTRIKESUTSKOTTET

                                                                                                                        

 

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:8

 

DATUM

Torsdagen den 7 juni 2007

TID

09.00-09.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

 Statsministerns möte med Angela Merkel den 31 maj 2007

 

Statssekreteraren Nicola Clase, departementsråden Torbjörn Haak och Katarina Areskoug från statsrådsberedningen lämnade information och svarade på frågor med anledning av statsministerns möte med Angela Merkel den 31 maj 2007 om EU:s fördrag.

 

§ 2

KUU1 EU:s fördrag

 

Utskottet behandlade betänkande 2006/07:KUU1 EU:s fördrag.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 3

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 29 maj 2007 justerades.

 

§ 4

Val av ytterligare suppleant

 

Kanslichefen Bertil Wennberg anmälde att konstitutionsutskottet har utsett Anna Kindberg Batra (m) till ytterligare suppleant i det sammansatta utskottet.

 

§ 5

 

Sammanträdestider

 

Utskottet beslutade att hålla sammanträden tisdagen den 12 juni

kl. 18.00 och torsdagen den 14 juni 2007 kl. 14.00.

 

§ 6

 

Inbjudan till utrikesutskottet

 

Kanslichefen Thomas Hörberg meddelade att KU-ledamöterna är välkomna till utrikesutskottet torsdagen den 14 juni 2007 kl. 08.30 med anledning av föredragning från Regeringskansliet om GAERC.

 

§ 7

 

Stenografiska utskriften

 

Kanslichefen Bertil Wennberg anmälde utsänd stenografisk uppteckning från den 24 maj 2007.

 

§ 8

Närvarobeslut

 

Utskottet beslutade att Assi Salminen från Justitieministeriet i Helsingfors får närvara vid utskottets sammanträden under den tid hon tjänstgör hos konstitutionsutskottet.

 

Vid protokollet

Kerstin Siverby

 

Justerat 2007-06-12

Göran Lennmarker

 

 

 

 

 


 


 

KONSTITUTIONS- OCH

UTRIKESUTSKOTTET

Sammansättning 2007-05-31

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:8

 

§ 1

§§ 2-8

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m) ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) v. ordf.

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin, (s)

-

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m) olm m(m)Hh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Bergkvist (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kindberg Batra (m)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.