Protokoll utskottssammanträde 2006/07:28

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:28

 

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28

 

DATUM

2007-05-10

TID

09.30–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Föredragning

 

Utrikesrådet Olof Skoog och Europakorrespondent Magnus Schöldtz, båda UD, lämnar föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC).

 

§ 2

Föredragning

 

Utrikesrådet Jan Knutsson och kanslirådet Patrick Rabe, båda UD, lämnar föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC; biståndsdelen).

 

§ 3

Justering av UU12

 

Utskottet justerar utkast till betänkande 2006/07:UU12 Strategisk exportkontroll 2006.

 

§ 4

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2006/07:27.

 

§ 5

Meddelanden och administrativa frågor

 

Upptogs anmälningar till kammarens talarlista avseende debatten på betänkande UU12.

 

Diskuteras frågor rörande utskottets resa till Bryssel den 20–22 maj.

 

Meddelas att en reviderad tidplan är utdelad på bordet.

 

§ 6

Granskning av UU8

 

Utskottet granskar utkast till betänkande 2006/07:UU8 Sveriges politik för global utveckling och biståndsfrågor.

 

Ärendet bordläggs till ett kommande sammanträde.

 


 

§ 7

Sammanträdets avslutande

 

 

 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

 

Vid protokollet

 

 

Hannah Wennberg

 

Justeras torsdagen den 24 maj 2007

 

 

Urban Ahlin

 

 

 

 


 

UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:28

 

§1-5

§6-7

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Björling (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ohlsson (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Svensson (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Olsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström I Göteborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindén (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande