Protokoll sammanträde 2009/10:25

EU-nämndens protokoll 2009/10:12

EU-NÄMNDEN     

 

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2009/10:25

DATUM

2010-03-12

TID

9.30-11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt), II (stöd för regeringens redovisade upplägg inför de fortsatta förhandlingarna) eller III (stöd för att fortsätta arbetet med den inriktning som regeringen har redovisat). Avvikande uppfattning eller mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt, upplägg resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

 

 

§ 1

 

§ 2

 

 

Inledning

Det antecknas att ledamoten i skatteutskottet, Laila Bjurling (s), ledamot i SkU, närvarar under mötet som ersättare vid § 3.

 

Skriftligt samråd

Ordföranden erinrade om att nämnden samrått skriftligen om:

-          A-punkter (lista över troliga A-punkter 2010: v. 10, inkl. komplettering 1 och 2)

 

§ 3

Ekonomiska och finansiella frågor

Finansminister Anders Borg, åtföljd av dels statssekreterarna Susanne Ackum och Hans Lindberg, politiskt sakkunnige Johan Berggren, departementsrådet Jens Granlund, ämnesrådet Peter Holmgren, kansliråden Maria Hedin och Henrik Lennefeldt, departementssekreterarna Michael Berg, Victoria Ericsson och Raana Farooqi Lind, Finansdepartementet, dels kanslirådet Daniel Rinder, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför rådets möte den 16 mars.

 

Ämnen:

-          Återrapport från möte i rådet den 16 februari

-          Finansiella tjänster: direktiv om förvaltning av alternativa investeringsfonder I

-          Beskattning: Moms – direktiv om fakturering I

-          Stabilitets- och tillväxtpakten: Grekland II

-          Förberedelser inför Europeiska rådet:
- Europa 2020 I AM (s) (v) (mp)
- Exitstrategier I
- Klimatfinansiering I AM (v) (mp)

-          Riktlinjer för 2011 års budget I

 

§ 4

 

 

 

 

 

 

 

Miljö

Statssekreteraren Elisabet Falemo, åtföljd av dels ämnesrådet Lars-Åke Erikson samt departementssekreterarna Lars Berg, Josefine Holmquist, Martin Larsson och David Mjureke, Miljödepartementet, dels ämnesrådet Gunilla Näsman och kanslirådet Ann-Christine Fritzsche, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför rådets möte den 15 mars.

 

 

Ämnen:

-          Återrapport från möte i rådet den 22 december

-          Återrapport från informellt ministermöte den 15-17 januari

-          Utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon som ett led i gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon II AM (mp)

-          inrättande av rambestämmelser för markskydd och om ändring av direktiv 2004/35/EG

-          Klimatförändring: Uppföljning av Köpenhamnskonferensen
I AM (s) (v) (mp)

-          Biologisk mångfald efter 2010: EU:s och den globala visionen och målen samt internationell tillgång och ett vinstdelningssystem I

-          Förberedelse inför Europeiska rådet den 25-26 mars: Europeisk strategi för tillväxt och sysselsättning II AM (s) (v) (mp)

-          Övriga frågor:
- Översyn av gemenskapens strategi för kvicksilver
- Genomförandet av EURO V/VI

§ 5

 

 

 

Justering av protokoll

EU-nämnden justerade protokoll från sammanträdet den 5 mars samt stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 26 februari.

 

 

Vid protokollet

 

 

Agota Földes

 

 

Susanne Eberstein 

 

 

Justerat den

 

 

 


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2009/10:25

Namn

§§ 1-3

§§ 4-5

 

 

 

LEDAMÖTER

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Anna Kinberg Batra (m) ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s) vice ordf.

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar (s)

1

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

D

 

 

N

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

D

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

N

D

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

 

N

D

 

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pagrotsky (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

N

D

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2009/10:24

Namn

§§ 1-3

§§ 4-5

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

1

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Bjurling (s) (SkU)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

1) D från 10.40

E= Ersättare

2) Gick 10.40

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

3) D från 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.