Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning - Del 1

Statens offentliga utredningar 2015:80

sou 2015 80 d1

Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning

– DEL 1

Betänkande av Utredningen om beslutsoförmögna personers ställning i vård, omsorg och forskning

Stockholm 2015

SOU 2015:80

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Ordertelefon:
08-598 191 90

E-post:
order.fritzes@nj.se

Webbplats: fritzes.se

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför.

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02)

En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.